แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนครสวรรค์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19

โรงเรียนนครสวรรค์ กำหนดให้มีการทดลองการเรียนผ่านทางไกล สำหรับนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2563 โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 แบบ On Air และ ระยะที่ 2 แบบ Online เพื่อให้ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ทราบปัญหา สะท้อนความคิดเห็น และเตรียมความพร้อมในการใช้เครื่องมือ/ช่องทางต่างๆ สำหรับจัดการเรียนการสอน ในกรณีโรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน (On site) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (วันเปิดภาคเรียน) ได้

คำชี้แจง : นักเรียนตรวจสอบตารางการเรียนออนไลน์ของห้องเรียนของตน (เรียนวันละ 1 ชั่วโมง) ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ (ถ้ามี) และเข้าเรียนออนไลน์ผ่าน Google Meet ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์/แล็บท็อป/สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต (เลือกเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ตามตารางการเข้าเรียน พร้อมลงชื่อการเข้าเรียนในทุกวัน

กรุณาดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Google Meet ก่อนเข้าห้องเรียน

  • ดาวน์โหลด Google Meet สำหรับ Android >> คลิก

  • ดาวน์โหลด Google Meet สำหรับ iPhone/iPad >> คลิก

  • หากใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม Google Chrome ในการรับชม (ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอื่นเพิ่มเติม)

  • ควรปิดไมค์โครโฟนก่อนเข้าห้องเรียนออนไลน์, เปิดเฉพาะเมื่อต้องการสื่อสารกับผู้สอน (เพื่อป้องกันคลื่นทับซ้อน)

กดที่ปุ่มด้านล่าง ตามระดับชั้นและเวลาที่เรียนเพื่อเข้าแอพ Google Meet (กรุณาตรวจสอบตารางเรียน ในแต่ละห้อง แต่ละวันจะเรียนไม่พร้อมกัน)

คำแนะนำ : หากนักเรียนล็อกอิน Google Meet ด้วยอีเมลโรงเรียน (4xxxx.xxxx@student.nssc.ac.th) จะสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนได้ทันที ไม่ต้องรอให้คุณครูกดรับ
สมัครอีเมลโรงเรียนที่
https://id.nssc.ac.th/

มีปัญหาในการเข้าห้องเรียนออนไลน์ ติดต่อ/แจ้งได้ที่ไลน์ ID : nsscline