ดูย้อนหลัง ม.6

5 มิ.ย. 2563 : วิชาสังคม

ม.6 #2 (2020-06-04 at 20:23 GMT-7)

4 มิ.ย. 2563 : วิชาภาษาไทย

ม.6 #1 (2020-06-03 at 19:00 GMT-7)
ม.6 #3 (2020-06-03 at 22:57 GMT-7)
ม.6 #2 (2020-06-03 at 20:20 GMT-7)

2 มิ.ย. 2563 : วิชาคณิตศาสตร์

ม.6 #3 (2020-06-01 at 23:01 GMT-7)
ม.6 #3 (2020-06-01 at 23:03 GMT-7)
ม.6 #1 (2020-06-01 at 19:07 GMT-7)
ม.6 #2 (2020-06-01 at 20:21 GMT-7)

1 มิ.ย. 2563 : วิชาวิทยาศาสตร์

ม.6 #3 (2020-05-31 at 23:06 GMT-7)

29 พ.ค. 2563 : วิชาสังคมฯ

ม.6 #3 (2020-05-28 at 22:55 GMT-7)

28 พ.ค. 2563 : วิชาภาษาไทย

ม.6 #1 (2020-05-27 at 19:01 GMT-7)
ม.6 #3 (2020-05-27 at 22:55 GMT-7)
ม.6 #2 (2020-05-27 at 20:20 GMT-7)

27 พ.ค. 2563 : วิชาภาษาอังกฤษ

ม.6 #3 (2020-05-26 at 23:00 GMT-7)
ม.6 #2 (2020-05-26 at 20:19 GMT-7)

26 พ.ค. 2563 : วิชาคณิตศาสตร์

ม.6 #3 (2020-05-25 at 23:02 GMT-7)

25 พ.ค. 2563 : วิชาวิทยาศาสตร์

ม.6 #3 (2020-05-24 at 22:55 GMT-7)