คำชี้แจง : นักเรียนรับชมสัญญาณการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทีวีดิจิตอล/จานดาวเทียม/แอพ DLTV ระหว่างวันที่ 18-22 พ.ค. 2563 และลงชื่อเข้าเรียนวันละ 1 ครั้ง

หมายเหตุ : ในระยะทดลองเรียน หากนักเรียนติดภารกิจจำเป็น ไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดตามตารางทางโทรทัศน์ สามารถรับชมย้อนหลังผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ DLTV ได้ที่ https://www.dltv.ac.th/channels/tv (เฉพาะกรณีที่นักเรียนไม่ได้เรียนในเวลาออกอากาศสด ให้นักเรียนทำการลงชื่อเข้าเรียน ภายในวันนั้นๆ)